Image

Välkommen till Westernsverige


Westernsverige skall vara ett öppet forum för de svenska föreningar och
organisationer som har westernridningen som intresse


"Syftet med Westernsverige är att samla alla de svenska föreningar och
organisationer som har westernridningen som intresse, och tillsammans
arbeta för att utveckla sporten och driva den framåt."

Westernsverige

C/O Kent Bogestav
Skäggebolet, Lillängen 15
549 91 Tidan
Information: